Moble sentit

el sentit del moble

 

En la intersecció entre la tradicional manufactura de mobles i la moderna producció industrial, podem situar la singular trajectòria de Carles Riart.

 

En aquest espai propi, creat en el decurs de més de 40 anys de treball, es troben vincles que concilien i regeneren valors d’us essencials, on es revisen com cal.ligrafies, les tipologies dels mobles propers que, com presencies conegudes, enriqueixen la experiència diària del viure els espais amb qüalitat.

 

 

 

Carles Riart Barcelona

neix amb la voluntat de vetllar per la gestió d’aquest treball

i els seus valors.